Komenda Miejska Policji w Piekarach Śląskich

Biuletyn Informacji Publicznej

Dane Kontaktowe

Strona znajduje się w archiwum.

 
Komenda Miejska Policji w Piekarach Śląskich

Ulica Kalwaryjska 62

41-940 Piekary Śląskie

tel. (32) 39 36 200   fax (32) 3936 244

e-mail : komendant@piekary.ka.policja.gov.pl

Niesłyszący i niedosłyszący petenci Komendy Miejskiej Policji w  Piekarach Śląskich oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika podczas załatwiania swoich spraw w urzędzie. Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.). Osoby uprawnione są zobowiązane zgłosić zamiar korzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie, kontaktując się z bezpośrednio z Komendantem Miejskim Policji w Piekarach Śląskich na adres e-mail: komendant@piekary.ka.policja.gov.pl

 

Komórka organizacyjna

Telefon
Fax
E-mail

Wydział Kryminalny

(32) 39 36 280

(32) 39 36 384

  kryminalny@piekary.ka.policja.gov.pl

Wydział Prewencji

(32) 39 36 260

(32) 39 36 268

prewencja@piekary.ka.policja.gov.pl

Wydział Ruchu Drogowego

(32) 39 36 260

 (32) 39 36 268

rd@piekary.ka.policja.gov.pl

Rewir Dzielnicowych

(32) 39 36 205

(32) 39 36 268

prewencja@piekary.ka.policja.gov.pl

Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą

(32) 39 36 280

(32) 39 36 384

pg@piekary.ka.policja.gov.pl

Metryczka

Data publikacji 18.10.2011
Data modyfikacji 16.08.2017
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dagmara Wawrzyniak
Osoba udostępniająca informację:
Dagmara Wawrzyniak Rzecznik
Osoba modyfikująca informację:
Bohdan Nykiel
do góry