Komenda Miejska Policji w Piekarach Śląskich

Biuletyn Informacji Publicznej

 KOMENDANT MIEJSKI POLICJI W PIEKARACH ŚLĄSKICH

nadkom. mgr Robert KLIMEK

tel.(32) 3936 213  fax(32) 3936 314

e-mail: komendant@piekary.ka.policja.gov.pl

 

I ZASTĘPCA KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W PIEKARACH ŚLĄSKICH

podinsp. mgr Kamil Gabor

 tel.(32) 3936 212      (32) 3936 223

 

Niesłyszący i niedosłyszący petenci Komendy Miejskiej Policji w Piekarach Śląskich oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika podczas załatwiania swoich spraw w urzędzie. Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.). Osoby uprawnione są zobowiązane zgłosić zamiar korzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie, kontaktując się bezpośrednio z Komendantem Miejskim Policji w Piekarach Śląskich  na adres e-mail: komendant@piekary.ka.policja.gov.pl

Metryczka

Data wytworzenia 02.11.2017
Data publikacji 18.10.2011
Data modyfikacji 19.09.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Piekarach Śląskich
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dariusz Dobrzański
Osoba udostępniająca informację:
Dariusz Dobrzański Rzecznik
Osoba modyfikująca informację:
Bohdan Nykiel
do góry