Komenda Miejska Policji w Piekarach Śląskich

Biuletyn Informacji Publicznej

Ponowne wykorzystywanie

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

W dniu 16 czerwca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2016 poz. 352).

 

Ustawa określa zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania. W myśl ustawy informacją sektora publicznego jest każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącą w posiadaniu podmiotu.

Natomiast, przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

 

Wnioski o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego prosimy kierować pod adres:

Komenda Miejska Policji

w Piekarach Śląskich

ul. Kalwaryjska 62, 41-940 Piekary Śląskie

fax (32) 3936 244

 

E-mail:


 

 

Metryczka

Data publikacji 27.07.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Piekarach Śląskich
Osoba udostępniająca informację:
Dagmara Wawrzyniak Rzecznik
do góry