Komenda Miejska Policji w Piekarach Śląskich

Biuletyn Informacji Publicznej

Prowadzone rejestry i ewidencje

Prowadzone rejestry

 

 

 

ZESPÓŁ PREZYDIALNY

l.p.

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany, jeśli tak, to gdzie

1

Rejestr skarg i wniosków

Sekretariat Komendanta Miejskiego Policji w Piekarach Śląskich
od poniedziałku do piątku
od 7.30 – 15.30
 

Komendant Miejski Policji w Piekarach Śląskich

Nie jest publikowany

2

Rejestr listów i anonimów

Sekretariat Komendanta Miejskiego Policji w Piekarach Śląskich
od poniedziałku do piątku
od 7.30 – 15.30
 

Komendant Miejski Policji w Piekarach Śląskich

Nie jest publikowany

3

Dziennik korespondencyjny

Sekretariat Komendanta Miejskiego Policji w Piekarach Śląskich
od poniedziałku do piątku
od 7.30 – 15.30
 

Komendant Miejski Policji w Piekarach Śląskich

Nie jest publikowany

4

Dziennik podawczy

Sekretariat Komendanta Miejskiego Policji w Piekarach Śląskich
od poniedziałku do piątku
od 7.30 – 15.30
 

Komendant Miejski Policji w Piekarach Śląskich

Nie jest publikowany

5

Rejestr stempli i pieczęci

Sekretariat Komendanta Miejskiego Policji w Piekarach Śląskich
od poniedziałku do piątku
od 7.30 – 15.30
 

Komendant Miejski Policji w Piekarach Śląskich

Nie jest publikowany

 

 

SEKRETARIAT KOMENDANTA

l.p.

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany, jeżeli tak to gdzie

1

Rejestr zaświadczeń

Sekretariat Komendanta Miejskiego Policji w Piekarach Śląskich
od poniedziałku do piątku
od 7.30 – 15.30
 

Komendant Miejski Policji w Piekarach Śląskich

Nie jest publikowany

2

Rejestr przepisów

Sekretariat Komendanta Miejskiego Policji w Piekarach Śląskich
od poniedziałku do piątku
od 7.30 – 15.30
 

Komendant Miejski Policji w Piekarach Śląskich

Nie jest publikowany

3

Rejestr aktów prawnych

Sekretariat Komendanta Miejskiego Policji w Piekarach Śląskich
od poniedziałku do piątku
od 7.30 – 15.30
 

Komendant Miejski Policji w Piekarach Śląskich

Nie jest publikowany

4

Książka doręczeń przesyłek miejscowych

Sekretariat Komendanta Miejskiego Policji w Piekarach Śląskich
od poniedziałku do piątku
od 7.30 – 15.30
 

Komendant Miejski Policji w Piekarach Śląskich

Nie jest publikowany

5

Ewidencja wyjść w godzinach pracy

Sekretariat Komendanta Miejskiego Policji w Piekarach Śląskich
od poniedziałku do piątku
od 7.30 – 15.30
 

Komendant Miejski Policji w Piekarach Śląskich

Nie jest publikowany

6

Lista obecności

Sekretariat Komendanta Miejskiego Policji w Piekarach Śląskich
od poniedziałku do piątku
od 7.30 – 15.30
 

Komendant Miejski Policji w Piekarach Śląskich

Nie jest publikowany

 

ZESPÓŁ KADR I SZKOLENIA

 

l.p.

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany, jeżeli tak to gdzie

1

Książka doręczeń i przesyłek miejscowych

Zespół Kard i Szkolenia KMP w Piekarach Śląskich
od poniedziałku do piątku
od 7.30 – 15.30
 

Komendant Miejski Policji w Piekarach Śląskich

Nie jest publikowany

2

Rejestr zaświadczeń o zatrudnieniu

Zespół Kard i Szkolenia KMP w Piekarach Śląskich
od poniedziałku do piątku
od 7.30 – 15.30
 

Komendant Miejski Policji w Piekarach Śląskich

 

Nie jest publikowany 

 

3

Rejestr legitymacji pracowników cywilnych

Zespół Kard i Szkolenia KMP w Piekarach Śląskich
od poniedziałku do piątku
od 7.30 – 15.30
 

Komendant Miejski Policji w Piekarach Śląskich

 

Nie jest publikowany 

 

4

Rejestr rozkazów

Zespół Kard i Szkolenia KMP w Piekarach Śląskich
od poniedziałku do piątku
od 7.30 – 15.30
 

Komendant Miejski Policji w Piekarach Śląskich

 

Nie jest publikowany 

 

5

Rejestr postępowań dyscyplinarnych i wyjaśniających

Zespół Kard i Szkolenia KMP w Piekarach Śląskich
od poniedziałku do piątku
od 7.30 – 15.30
 

Komendant Miejski Policji w Piekarach Śląskich

 

Nie jest publikowany 

 

6

Ewidencja urlopów

Zespół Kard i Szkolenia KMP w Piekarach Śląskich
od poniedziałku do piątku
od 7.30 – 15.30
 

Komendant Miejski Policji w Piekarach Śląskich

 

Nie jest publikowany 

 

7

Ewidencja zwolnień lekarskich

Zespół Kard i Szkolenia KMP w Piekarach Śląskich
od poniedziałku do piątku
od 7.30 – 15.30
 

Komendant Miejski Policji w Piekarach Śląskich

 

Nie jest publikowany 

 

8

Rejestr wydanych zaświadczeń

Zespół Kard i Szkolenia KMP w Piekarach Śląskich
od poniedziałku do piątku
od 7.30 – 15.30
 

Komendant Miejski Policji w Piekarach Śląskich

 

Nie jest publikowany 

 

 

 

 

WYDZIAŁ PREWENCJI

l.p.

Nazwa prowadzonego rejestru,

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany, jeżeli tak to gdzie

1

Dziennik korespondencji przychodzącej

Sekretariat Wydziału Prewencji od poniedziałku do piątku od 7.30-15.30

Komendant Miejski Policji w Piekarach Śląskich

Nie jest publikowany

2

Książka doręczeń przesyłek miejscowych

Sekretariat Wydziału Prewencji od poniedziałku do piątku od 7.30-15.30

Komendant Miejski Policji w Piekarach Śląskich

Nie jest publikowany

3

Dzienniki podawcze

Sekretariat Wydziału Prewencji od poniedziałku do piątku od 7.30-15.30

Komendant Miejski Policji w Piekarach Śląskich

Nie jest publikowany

4

Dzienniki korespondencji

Sekretariat Wydziału Prewencji od poniedziałku do piątku od 7.30-15.30

Komendant Miejski Policji w Piekarach Śląskich

Nie jest publikowany

 

 

 

ZESPÓŁ D/S OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

l.p.

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany, jeżeli tak to gdzie Czy jest publikowany, jeżeli tak to gdzie

1

Rejestr zaświadczeń o odbyciu przeszkolenia z OIN
 

Pełnomocnik ds. OIN KMP w Piekarach Śl. w godz. urzędowania

Komendant Miejski Policji w Piekarach Śląskich

Nie jest publikowany

2

Rejestr wydanych poświadczeń bezpieczeństwa

Pełnomocnik ds. OIN KMP w Piekarach Śl. w godz. urzędowania

Komendant Miejski Policji w Piekarach Śląskich

Nie jest publikowany

3

Rejestr umorzonych postępowań sprawdzających

Pełnomocnik ds. OIN KMP w Piekarach Śl. w godz. urzędowania

Komendant Miejski Policji w Piekarach Śląskich

Nie jest publikowany

4

Rejestr odmów wydania poświadczeń bezpieczeństwa

Pełnomocnik ds. OIN KMP w Piekarach Śl. w godz. urzędowania

Komendant Miejski Policji w Piekarach Śląskich

Nie jest publikowany

5

Rejestr akt postępowań sprawdzających

Pełnomocnik ds. OIN KMP w Piekarach Śl. w godz. urzędowania

Komendant Miejski Policji w Piekarach Śląskich

Nie jest publikowany


 

 

WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO

l.p.

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany, jeżeli tak to gdzie

1

Dziennik korespondencyjny

Sekretariat Wydziału Ruchu Drogowego od poniedziałku do piątku od 7.30-15.30

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego

Nie jest publikowany

2

Dziennik podawczy

Sekretariat Wydziału Ruchu Drogowego od poniedziałku do piątku od 7.30-15.30

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego

Nie jest publikowany

3

Rejestr zatrzymanych dowodów rejestracyjnych

Sekretariat Wydziału Ruchu Drogowego od poniedziałku do piątku od 7.30-15.30

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego

Nie jest publikowany

4

Rejestr zatrzymanych praw jazdy

Sekretariat Wydziału Ruchu Drogowego od poniedziałku do piątku od 7.30-15.30

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego

Nie jest publikowany

5

Rejestr Sporządzonych kart PRD-5 przez funkcjonariuszy WRD

Sekretariat Wydziału Ruchu Drogowego od poniedziałku do piątku od 7.30-15.30

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego

Nie jest publikowany

6

Rejestr kolizji i wypadków drogowych

Sekretariat Wydziału Ruchu Drogowego od poniedziałku do piątku od 7.30-15.30

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego

Nie jest publikowany

7

Rejestr mandatów karnych

Sekretariat Wydziału Ruchu Drogowego od poniedziałku do piątku od 7.30-15.30

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego

Nie jest publikowany

8

Elektroniczny Rejestr Spraw o Wykroczenia

Wydział WRD KMP w Piekarach Śląskich

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego

Nie jest publikowany

9

SEWIK- system ewidencji wypadków i kolizji

Wydział WRD KMP w Piekarach Śląskich

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego

Nie jest publikowany

10

SESPOL-moduł Ruchu Drogowego- system elektronicznej sprawozdawczości Policji

Wydział WRD KMP w Piekarach Śląskich

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego

Nie jest publikowany

11

Ewidencja skierowań na badania lekarskie

Wydział WRD KMP w Piekarach Śląskich

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego

Nie jest publikowany

12

Ewidencja skierowań na badania psychologiczne

Wydział WRD KMP w Piekarach Śląskich

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego

Nie jest publikowany

 

 

WYDZIAŁ KRYMINALNY

l.p.

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany, jeżeli tak to gdzie

1

Dzienniki korespondencyjne

Sekretariat Wydziału Kryminalnego od poniedziałku do piątku od 7.30-15.30

Naczelnik Wydziału Kryminalnego

Nie jest publikowany

2

Dzienniki podawcze

Sekretariat Wydziału Kryminalnego od poniedziałku do piątku od 7.30-15.30

Naczelnik Wydziału Kryminalnego

Nie jest publikowany

3

Książki doręczeń

Sekretariat Wydziału Kryminalnego od poniedziałku do piątku od 7.30-15.30

Naczelnik Wydziału Kryminalnego

Nie jest publikowany

4

Książka RCS, elektroniczny RSD

Sekretariat Wydziału Kryminalnego od poniedziałku do piątku od 7.30-15.30

Naczelnik Wydziału Kryminalnego

Nie jest publikowany

5

Ewidencja obecności

Sekretariat Wydziału Kryminalnego od poniedziałku do piątku od 7.30-15.30

Naczelnik Wydziału Kryminalnego

Nie jest publikowany

6

Ewidencja wyjść w godzinach pracy

Sekretariat Wydziału Kryminalnego od poniedziałku do piątku od 7.30-15.30

Naczelnik Wydziału Kryminalnego

Nie jest publikowany

7

Ewidencja telegramów

Sekretariat Wydziału Kryminalnego od poniedziałku do piątku od 7.30-15.30

Naczelnik Wydziału Kryminalnego

Nie jest publikowany

8

Rejestr aktów prawnych

Sekretariat Wydziału Kryminalnego od poniedziałku do piątku od 7.30-15.30

Naczelnik Wydziału Kryminalnego

Nie jest publikowany

9

Skorowidze do Dzienników Korespondencyjnych

Sekretariat Wydziału Kryminalnego od poniedziałku do piątku od 7.30-15.30

Naczelnik Wydziału Kryminalnego

Nie jest publikowany

13

Rejestr dzienników dokumentacji i książek ewidencyjnych - WKT

Sekretariat Wydziału Kryminalnego od poniedziałku do piątku od 7.30-15.30

Naczelnik Wydziału Kryminalnego

Nie jest publikowany

 

 

14

Rejestr mienia zajęteg

Sekretariat Wydziału Kryminalnego od poniedziałku do piątku od 7.30-15.

Naczelnik Wydziału Kryminalnego

Nie jest publikowany


 

Metryczka

Data publikacji 17.12.2012
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Piekarach Śląskich
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dagmara Wawrzyniak
Osoba udostępniająca informację:
Bohdan Nykiel zespół informatyków
Osoba modyfikująca informację:
Dagmara Wawrzyniak
do góry