Komenda Miejska Policji w Piekarach Śląskich

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Strona znajduje się w archiwum.

Komenda Miejska Policji w Piekarach Śląskich jest jednostką organizacyjną Policji stanowiącą aparat pomocniczy, przy pomocy którego Komendant Miejski Policji w Piekarach Ślaskich realizuje zadania Policji, określone w ustawach, i przepisach wykonawczych wydanych na ich podstawie, w dziedzinie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze miasta Piekary Śląskie.
Działalność Komendy Miejskiej Policji w Piekarach Śląskich podlega nadzorowi Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, w zakresie wynikającym z ustawowych funkcji przełożonego wszystkich policjantów województwa śląskiego oraz organu administracji rządowej, właściwego w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi i utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst ujednolicony)

Metryczka

Data publikacji 02.09.2008
Data modyfikacji 18.01.2010
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Piekarach Śląskich
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
A A
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Budzyń Sekcja Prewencji
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Budzyń
do góry